Wednesday, May 10, 2006

Fantastic Pose

And this is our signature pose (ilang pic na kaya ng Fantastic 4 ang ganito itsura?)

No comments: