Friday, March 31, 2006

Atty. Joel Villalon

Congratulations to my dear friend Joel for passing the 2005 Bar Exams.

ATTY. JOEL VILLALON!!!

You made it dearie! Pwede na kameng mang-gantsyo may tagapagligtas na kame!

No comments: